koor joy

Optredens

We zingen regelmatig in een Protestante kerkdienst of in een Katholieke Eucharistie- of Communieviering in de Ontmoetingskerk, daarnaast worden we vaak uitgenodigd tijdens Oecumenische vieringen.

 

 

 

 

 

Rooster 2017/2018

20 oktober 18:30 uur katholieke viering

8 december 18:30 uur katholieke viering

25 december 9:30 protestante kerstviering

6 januari 10:30 ontmoetingsviering